گالری موسیقی هنر اول
گالری موسیقی هنر اول
کالای فیزیکی

موسیقی اصفهان در گذر زمان

موسیقی اصفهان در گذر زمان
کالای فیزیکی

موسیقی اصفهان در گذر زمان

۵۰٫۰۰۰تومان
اضافه به سبد خرید

نویسنده:منصور اعظمی کیا
انتشارات:کیاراد
یکی از مواردی که در پژوهش موسیقایی باید به آن توجه کرد،تعریف دقیق واژگان تخصصی موجود،برای درک صحیح بحث های نظری علمی آن است.تعریف سه واژه مکتب،سبک و شیوه و بیان ارتباط آن با آموزش در موسیقی سازی_آوازی مکتب اصفهان،اهمیت فراوانی دارد و این کتاب به همین موضوع می پردازد.در این نوشتار ابتدا،پیشینه ی خوانندگی و نوازندگی در مکتب اصفهان را از راه بررسی دوشیوه ی خراسانی و عراقی در شعر و موسیقی بررسی و سپس واژه های مکتب،سبک و شیوه را تعریف کرده ایم و در پایان شرح ویژگی های منحصر به فرد هنر نوازندگی و خوانندگی مکتب اصفهان در ارتباط با این واژگان آمده است.